Praktijk Hoogh Teylingen

 
Team Praktijk Hoogh Teylingen Voorhout Locatie Agneshove Praktijk Hoogh Teylingen Voorhout Locatie Jacoba van Beierenweg Praktijk Hoogh Teylingen Voorhout Behandelkamer Praktijk Hoogh Teylingen Voorhout
 

Team

 

HUISARTSEN  
D.C.H. Paardekooper

 Bij D.C.H. Paardekooper kunt u naast de reguliere huisartsentaken ook terecht voor kleine chirurgische verrichtingen.

R. Blanken

Bij R. Blanken kunt u naast de reguliere huisartsentaken ook terecht voor kleine chirurgische verrichtingen, het inbrengen van de mirenaspiraal en vasectomie (sterilisatie bij mannen)

mevr. C. Mos

 C. Mos is werkzaam op maandag en vrijdag. Momenteel is zij met zwangerschapsverlof.

 Gedurende haar verlof zal er, naast R. Blanken en D. Paardekooper, zoveel mogelijk een waarnemend huisarts op   de praktijk zijn.

   
PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE  

M. de Winde


 

Aandachtgebieden: Diabetes mellitus, Astma, COPD, Hoge bloeddruk, risico op hart- en vaatziekten, Stoppen met roken.

Ik ben verpleegkundige en heb speciale scholing gevolgd voor diabetes, hart- en longaandoeningen. Ik heb een spreekuur volgens afspraak. Voor diabetes en longaandoeningen kunt u mij bellen voor een afspraak. 
Voor bloeddrukcontrole en inventarisatie van uw risico op hart- en vaatziekten kunt u via de assistente een afspraak bij mij maken. Ook voor begeleiding bij Stoppen met Roken kunt u bij mij terecht.

 

 

 

 
ASSISTENTES  

P. Bosman

A. van Rijn

I. van Stein

U kunt bij de assistentes terecht voor het maken van een afspraak met de huisarts, voor praktische vragen maar ook voor urineonderzoek, oren uitspuiten, verbinden van wonden en wondcontroles, uitstrijkjes van de baarmoederhals (bij klachten of ivm het bevolkingsonderzoek), voor het maken van een ECG (hartfilmpje), voor advies ivm vaccinaties voor buitenlandse reizen enz.

Afspraak maken
De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar 's morgens  ook bellen voor uitslagen. Als u belt om een afspraak te maken en het spreekuur zit vol, dan zal de assistente u vragen naar de aard van uw klacht. Als het echt dringend is, zal zij toch nog dezelfde dag een afspraak voor u maken. De assistente heeft genoeg ervaring en instructies van de arts om het spoedeisende karakter van uw vraag in te schatten.

 

Nieuws

Voorhout Zorg Online: E-afspraak, E-consult en raadplegen dossier en lab.uitslagen(deels)

Zie verder op de pagina E-Afspraak. Sinds kort ook mogelijk zonder DigiD!
Direct inloggen? Klik op de onderstaande button:


Onze praktijk is NHG-geaccrediteerd.

Thuisarts
Voor niet dringende vragen over uw gezondheid, over gezondheidsklachten en ziektes kunt u informatie vinden op de website www.thuisarts.nl
Dit kan een goede voorbereiding zijn op een afspraak bij de huisarts.

Test uw gezondheidsrisico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade!
De risicotest vindt u hier.

Doe de COPD-risicotest: hoe gezond zijn uw longen?

AVG
ivm de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u op onze nieuwe website https://huisartsenhooghteylingen.praktijkinfo.nl/ een doorverwijzing naar:
Privacyverklaring Hoogh Teylingen
Privacyreglement

Toestemming voor uitwisseling medische gegevens!
Binnenkort is voor het uitwisselen van uw medische informatie met andere huisartsen in de regio, de dokterspost en uw apotheek uw toestemming nodig.
Dit betreft alleen de samenvatting van de medische informatie van uw dossier indien u zorg nodig heeft van regionale zorgverleners, dus dit is geen landelijke regeling! U kunt ons machtigen via www.ikgeeftoestemming.nl .
Op deze website kunt u de huisarts en de apotheek toestemming geven voor uitwisseling. U kunt dit ook persoonlijk bij de praktijk of apotheek doen.
U kunt in de praktijk en bij de apotheek meer informatie vinden.

Klachtenprocedure
Op de pagina contact vindt u onderaan informatie over de klachtenprocedure van de praktijk.